1
เครื่องอ่านบาร์โค้ดมี 2 ระบบในเครื่องเดียว Omnidirectional Laser (5 fields of 4 parallel lines) ความเร็วในการอ่านบาร์โค้ด 1,120 ครั้ง/วินาที และ Area Imager (640 x 480 pixel array) อ่านบาร์โค้ดชนิด standard 1D, PDF and 2D symbologies สามารถใช้อ่านได้ทั้งแบบตั้งโต๊ะและมือถือ มีความแม่นยำและรวดเร็วในการอ่านบาร์โค้ด และสามารถอ่านบาร์โค้ดขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับงานห้องสมุด ร้านหนังสือ ระบบงานไปรษณีย์เอกชน งานชำระค่าสินค้า และธุรกิจทุกขนาด สินค้าคุณภาพจากแบรนด์ฮันนี่เวล สามารถปรับองศาของหัวอ่านได้ตามสภาพการใช้งานและพื้นทิ่ติดตั้ง เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB, RS232, Keyboad Wedge, IBM
Read More
46xx (RS485) ตัวเครื่องทนทาน ด้วยการวัดระดับการตกถึง 1.2 เมตร
1
provide information about coffee and health, delicious coffee tips or how to influence the coffee grinder on the taste of coffee.
1
Are you bored of making the exact identical coffee regular? You would like to test new items as straightforward as a electrical coffee maker would be to utilize, sometimes perhaps..
1
Trolley Square Barbers is a gentlemen’s establishment which provides the highest level of professional grooming services to its clients. A man’s traditional haircut, classic face shave, deluxe beard trim, scalp treatment, head shave, shoe shine and more. We offer exceptional grooming for exceptional men!
1
Affix Advertising Digital Marketing in West Palm Beach, Fort Lauderdale, and Miami, FL. Affix Advertising is an Industry leading Digital Marketing Agency, ROI and KPI Driven with Transparent Reporting servicing all types of companies and budgets. We help clients grow their business via the following digital marketing channels: Full-Service Digital Marketing, Email Marketing, Social media Marketing, and Display Advertising. Learn why Affix is trusted by big brands.

1
Affix Advertising Digital Marketing in West Palm Beach, Fort Lauderdale, and Miami, FL. Affix Advertising is an Industry leading Digital Marketing Agency, ROI and KPI Driven with Transparent Reporting servicing all types of companies and budgets. We help clients grow their business via the following digital marketing channels: Full-Service Digital Marketing, Email Marketing, Social media Marketing, and Display Advertising. Learn why Affix is trusted by big brands.

Latest Comments